Autorisationsbekendtgørelsen § 19

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 19

En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed, må uden at miste denne status håndtere animalske fødevarer med henblik på levering til andre detailvirksomheder registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 10, stk. 1. Leveringen kan eventuelt finde sted via en fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

Stk. 3 Levering efter stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Virksomheden skal uanset leveringen til andre virksomheder fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

  • 2) Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må højst udgøre en tredjedel af den totale omsætning af animalske fødevarer.

  • 3) Leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder må højst udgøre 1.500 kg pr. uge.

  • 4) Leveringen af animalske fødevarer må kun ske til virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra leverandørvirksomheden, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Af forarbejdede animalske fødevarer må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 1.500 kg pr. uge ud af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til virksomheder i samme eller tilstødende regioner.

Stk. 5 Af specialprodukter, må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 100 kg pr. uge af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til andre detailvirksomheder, registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 10, stk. 1. Ved specialprodukter forstås forarbejdede animalske fødevarer, som er specielle for en producent eller gruppe af producenter, eller som er specielle for en egn.

Stk. 6 Værdien og mængden af leverance til andre virksomheder, jf. stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4 og 5, beregnes som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår.

Stk. 7 Virksomheden skal for hvert af virksomhedens regnskabsår have dokumentation for, at den opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4-6. Dokumentationen skal foreligge elektronisk eller på papir.