14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 498 af 23. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 En virksomhed, som er registreret efter § 7, stk. 2, må uden at miste sin status som detailvirksomhed håndtere animalske fødevarer med henblik på levering til andre detailvirksomheder. Leveringen kan eventuelt finde sted via en fødevarevirksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

•••

Stk. 2 Levering efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

•••

Stk. 3 Levering efter stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Virksomheden skal uanset leveringen til andre virksomheder fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

  • 2) Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må højst udgøre en tredjedel af den totale omsætning af animalske fødevarer.

  • 3) Leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder må højst udgøre 1.500 kg pr. uge.

  • 4) Leveringen af animalske fødevarer må kun ske til virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra leverandørvirksomheden, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 4 Af forarbejdede animalske fødevarer må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 1.500 kg pr. uge ud af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til virksomheder i samme eller tilstødende regioner.

•••

Stk. 5 Af specialprodukter, må der uanset stk. 3, nr. 4, leveres op til og med 100 kg pr. uge af de 1.500 kg animalske fødevarer nævnt i stk. 3, nr. 3, til andre detailvirksomheder, registreret efter § 7, stk. 2, eller fritaget fra registrering efter § 8, stk. 1.

•••

Stk. 6 Værdien af leverance til andre virksomheder og leveringen pr. uge nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, og stk. 4 og 5 beregnes som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår.

•••

Stk. 7 Virksomheden skal for hvert af virksomhedens regnskabsår have dokumentation for, at den opfylder betingelserne i stk. 3, nr. 2-4, og stk. 4-6.

•••
profile photo
Profilside