14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 En detailvirksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, må modtage og håndtere kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og vildt samt fisk og krebsdyr fra den endelige forbruger med henblik på tilbagelevering til forbrugeren til brug i egen husholdning.

•••

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

•••

Stk. 3 En virksomhed med aktiviteter som beskrevet i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

  • 1) Virksomheden må fra endelige forbrugere kun modtage varer af samme type, som den i øvrigt håndterer i virksomheden.

  • 2) Hver enkelt fødevare skal fra modtagelsen til tilbageleveringen kunne identificeres som hørende til den endelige forbruger, som varen tilhører.

  • 3) Håndteringen og behandlingen af fødevarerne må kun omfatte de aktiviteter, som virksomheden i øvrigt har med pågældende type fødevare.

  • 4) Varen må kun tilbageleveres til den endelige forbruger, der har indleveret varen.

•••

Stk. 4 Virksomheden skal have dokumentation for modtagne varer og tilbageleverede varer. Det skal fremgå, hvilken endelig forbruger der har indleveret varen, mængden af den indleverede vare og mængden af den tilbageleverede vare. Virksomheden skal i dokumentationen redegøre for eventuelle forskelle i indleverede og tilbageleverede varemængder.

•••
profile photo
Profilside