Bøger, som nævner Auktionsloven § 1

Til stk. 3. Bekendtgørelse om budrunder mv.

- Side 441 -

Bestemmelsen skal ikke fortolkes snævert, jf. ordene »andre auktionslignende fremgangsmåder«, men egentlig auktion (med bud og overbud) er ikke tilladt, jf. auktionslederlovens § 1, stk. 3. 9 9. Se nærmere Munk-Hansen (2015), s. 60-61 og 72-76 med tilhørende henvisninger og Stolt (2001), s. 53-54.

Læs på Jurabibliotek