Auktionsloven § 1

Denne konsoliderede version af auktionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere

Lov nr. 132 af 16. april 1935,
jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. april 1986,
som ændret ved lov nr. 385 af 22. maj 1996 og lov nr. 1018 af 23. december 1998

I. Lovens område
§ 1

Frivillige offentlige auktioner skal, bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser, afholdes af auktionsledere, beskikkede af justitsministeren.

Stk. 2 Auktioner, der ifølge den hidtil gældende lovgivning kan afholdes uden fogedens mellemkomst, omfattes ikke af denne lovs bestemmelser.

Stk. 3 Frivillige offentlige auktioner over fast ejendom og registrerede skibe afholdes af fogeden i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Det samme gælder auktion over registrerede luftfartøjer.