14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 8

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Auktionslederen er pligtig at give agt på, at der ikke foreligger omstændigheder, som tyder på manglende lovlig adkomst til det, der skal bortsælges ved auktion, ligesom han skal påse, at bortsalget ikke kommer i strid med næringslovgivningen eller andre lovregler.

•••

Stk. 2 Nærmere regler til gennemførelse af dette påbud kan meddeles af justitsministeren.

•••

Stk. 3 Bortset fra de i stk. 1 ommeldte tilfælde kan en auktionsleder kun nægte sin medvirken til bortsalg, når der ikke på forlangende stilles ham sikkerhed for samtlige omkostninger.

•••
profile photo
Profilside