14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 7

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Auktionslederen er pligtig til selv eller ved en af fogeden autoriseret fuldmægtig at afholde auktionen. I tilfælde af auktionslederens eller dennes fuldmægtiges forfald kan der af fogeden undtagelsesvis meddeles en anden af vedkommende auktionsleder antagen person bemyndigelse til at afholde auktion. Auktionslederens stedfortrædere skal opfylde de i § 3, stk. 2, opstillede betingelser. Det er dog tilstrækkeligt, at den pågældende er myndig.

•••
profile photo
Profilside