14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 3

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 II. Auktionslederes beskikkelse, vederlag, sikkerhedsstillelse m.m.
Auktionsledere beskikkes af justitsministeren efter indstilling af fogeden.

•••

Stk. 2 Beskikkelsen kan kun meddeles personer, der er fyldt 25 år og er vederhæftige.

•••

Stk. 3 Beskikkelsen meddeles for et nærmere betegnet område, inden for hvilket auktionslederen er berettiget og forpligtet til at afholde auktion.

•••

Stk. 4 Personer, der i henhold til lov nr. 527 af 15. december 1922 udøver auktionsvirksomhed i de sønderjyske landsdele, skal have ret til for det for dem fastsatte område at beskikkes som auktionsledere, såfremt andragende herom indgives til justitsministeriet inden den 1. oktober 1935.

•••

Stk. 5 Justitsministeren kan tilbagekalde beskikkelsen efter forud indhentet erklæring fra fogeden.

•••
profile photo
Profilside