14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 22

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Denne lov træder i kraft den 1. juni 1935. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte loven i kraft på Færøerne med de lempelser, som ifølge disse øers særegne forhold måtte findes hensigtsmæssige.

•••

Stk. 2 Med hensyn til de auktioner, som er påbegyndt, men ikke tilendebragt inden lovens ikrafttræden, forholdes efter de hidtil gældende regler.

•••

Stk. 3 Lov nr. 527 af 15. december 1922 om udøvelse af auktionatorvirksomhed i de sønderjyske landsdele ophæves fra den 1. oktober 1935 at regne.

•••
profile photo
Profilside