14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 21

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Den, som uhjemlet foretager offentlige auktioner, eller som i øvrigt overtræder denne lov eller de i medfør af den fastsatte bestemmelser, straffes, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den almindelige lovgivning, med bøde.

•••

Stk. 2 Bøderne tilfalder statskassen.

•••
profile photo
Profilside