14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 2

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Tvangsauktion over løsøre bortset fra registrerede skibe og luftfartøjer, aktier, gældsbreve og andre fordringer kan efter henvisning af fogeden afholdes ved en auktionsleder, der bekendtgør auktionen i overensstemmelse med retsplejelovens § 544, stk. 1, og § 545 og foretager auktionen i overensstemmelse med § 549, stk. 1, og § 550.

•••

Stk. 2 For boers vedkommende træffes bestemmelsen om sådan henvisning af skifteretten eller bobestyreren.

•••
profile photo
Profilside