14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 16

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Auktionslederen afgør tvistigheder, der opstår vedrørende fremgangsmåden under en frivillig auktion. Fremsættes der i øvrigt indsigelser under denne, er auktionslederen ikke pligtig at tage hensyn til disse, medmindre vedkommende, efter at auktionslederen har nægtet at tage indsigelsen til følge, nedlægger protest til auktionsbogen mod auktionens fremme. Auktionen skal da i det omfang, protesten nødvendiggør dette, standses under forudsætning af, at vedkommende, for så vidt det forlanges af auktionslederen, uopholdelig stiller en af denne fastsat sikkerhed for standsningens følger. Auktionslederen tilstiller fogeden udskrift af auktionsbogen. Fogeden afgør, om protesten har været berettiget, og fastsætter i benægtende fald eventuel erstatning. Forhandlingerne for fogeden foregår efter reglerne i retsplejelovens kapitel 52.

•••

Stk. 2 Fremsættes der under en i henhold til lovens § 2 afholdt tvangsauktion indsigelse over for auktionslederen, standses auktionen i fornødent omfang, uden at der i denne anledning kan kræves sikkerhedsstillelse. I øvrigt forholdes i overensstemmelse med reglerne i 1. stykke.

•••
profile photo
Profilside