14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 12

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Til brug ved auktionen skal der udarbejdes et auktionskatalog, indeholdende auktionsvilkårene, der indføres straks efter titelbladet, og en fortegnelse i nummerorden over de genstande, der ønskes bortsolgt. Fortegnelsen kan suppleres under auktionen. På auktionen må ikke bortsælges genstande, der ikke optages i kataloget.

•••

Stk. 2 Omfatter kataloget genstande hidrørende fra forskellige sælgere, skal dette tydeligt angives. Hvis salgsgenstandene opgives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det bestemt opgives, hvilke genstande der hidrører fra hvert enkelt navngivent bo eller person.

•••

Stk. 3 Nærmere regler om auktionskatalogets indretning kan fastsættes af justitsministeren.

•••
profile photo
Profilside