14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 11

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Det beror på rekvirenten, hvorledes auktionen skal bekendtgøres, jfr. dog § 9, stk. 2.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen skal angive, om salgsgenstandene sælges for auktionsrekvirentens eller for anden mands regning.

•••

Stk. 3 Ved auktioner, hvor salgsgenstandene angives helt eller delvis at hidrøre fra navngivne boer eller personer, skal det i bekendtgørelsen udtrykkeligt fremhæves, hvis der ved auktionen også sælges genstande, som ikke hidrører fra de særlig angivne boer eller personer.

•••

Stk. 4 I tilfælde, hvor salg ved offentlig auktion er foreskrevet i lovgivningen, skal auktionen bekendtgøres og auktionsvilkårene affattes efter de for tvangsauktion gældende regler, medmindre fogeden, hvem spørgsmålet kan forelægges, tillader afvigelse herfra.

•••
profile photo
Profilside