14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Auktionsloven § 1

Lov om offentlig auktion ved auktionsledere paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af auktionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 191 af 09. April 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 I. Lovens område
Frivillige offentlige auktioner skal, bortset fra de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser, afholdes af auktionsledere, beskikkede af justitsministeren.

•••

Stk. 2 Auktioner, der ifølge den hidtil gældende lovgivning kan afholdes uden fogedens mellemkomst, omfattes ikke af denne lovs bestemmelser.

•••

Stk. 3 Frivillige offentlige auktioner over fast ejendom og registrerede skibe afholdes af fogeden i overensstemmelse med de hidtil gældende regler. Det samme gælder auktion over registrerede luftfartøjer.

•••
profile photo
Profilside