Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. § 2b

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lov nr. 508 af 30. juni 1993, jf.
lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018 og lov nr. 1630 af 28. december 2022

§ 2b

En uddannelsesinstitution, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, er ikke forpligtet til at opkræve vederlag for at bistå virksomheder og enkeltpersoner med tilmelding og ansøgning om godtgørelse m.v. i forbindelse med tilmeldingen.