14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra kommentarerne til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. § 7:

Til § 7
Bestemmelsen svarer til § 6 i den nuværende lov om åben uddannelse, bortset fra nogle redaktionelle ændringer. Dog er der også indføjet en bestemmelse om ydelse af statsgaranti for oprettelse af lån. Denne bemyndigelse har hidtil været optaget på finansloven, jf. tekstanmærkning nr. 107 ad § 20.12.22. Åben uddannelse på fina...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.