14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. § 13

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Spørgsmål om overtrædelse af § 11 kan indbringes for nævnet af undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren eller af private personer, virksomheder m.fl.

•••

Stk. 2 Hvis nævnet finder, at § 11, stk. 1, er overtrådt, kan nævnet give uddannelsesinstitutionen en advarsel, pålægge uddannelsesinstitutionen at ændre markedsføring eller aftalevilkår eller tilsidesætte indgåede vilkår.

•••

Stk. 3 Hvis nævnet finder, at § 11, stk. 2, er overtrådt, kan nævnet give uddannelsesinstitutionen pålæg om ændret prisberegning og regnskabsføring. Nævnet kan nedlægge forbud mod en uddannelsesaktivitet, hvis pålæg ikke overholdes.

•••

Stk. 4 Hvis nævnet finder det sandsynliggjort, at § 11, stk. 3, er overtrådt, bortfalder det ydede tilskud. Undervisningsministeren eller uddannelses- og forskningsministeren tager stilling til, om bortfald af tilskud har virkning fra tilskudsårets begyndelse.

•••

Stk. 5 Uddannelsesinstitutionerne er forpligtede til at give nævnet de fornødne oplysninger efter nævnets bestemmelse.

•••

Stk. 6 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside