14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 9a

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 9a:

Til § 9   Der foreslås en ny affattelse af § 9. Den nugældende ATP-lovs § 9, stk. 1, blev ændret ved § 1 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forh...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.