14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 9

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 9:

Til §9.
I stk. 1 fastslås det først, at tillægspensionen ydes efter begæring fra det fyldte 67. år, og at pensionen udbetales månedsvis forud.Der har i tillægspensionsudvalget været enighed om, at tillægspension i lighed med, hvad der er tilfældet ved tillægspensionen i Norge og Sverige og ved de sociale pensioner i Danmark, bør ydes efter en af den berett...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.