14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 8a

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a Af bidrag, der vedrører tiden fra den 1. juli 1992 indtil den 1. januar 2002, ydes en årlig pension på 100 kr. for hvert indbetalt bidragsbeløb på 396 kr.

•••
profile photo
Profilside