14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 8

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 8:

Til § 8.
§ 8 fastsætter de nærmere regler for, hvorledes medlemmerne opnår pensionsanciennitet. Medlemmer, der ikke er fyldt 60 år, opnår et års anciennitet ved indbetaling af bidrag for 44 uger eller 11 måneder regnet fra det tidspunkt, medlemmet indtræder i ordningen.For medlemmer, der er fyldt 60 år, og som erfaringsmæssigt i højere grad er udsat for arb...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.