14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 7

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 7:

Til § 7.
Denne bestemmelse omhandler størrelsen af den pension, der vil kunne ydes lønmodtagere, der først indtræder i ordningen et år efter dens ikrafttræden eller senere. Såfremt de ved det fyldte 67. år har opnået 40 års anciennitet, opnår de ret til fuld pension, d. v. s. 2.400 kr. årligt.I stk. 2 bestemmes, hvor stor pension der kan ydes disse lønmodt...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.