14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 32

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 32:

Til § 27.
Da det som nævnt i bemærkningerne til § 25 er nødvendigt med en nøje registrering af såvel lønmodtagere som arbejdsgivere, og da en undladelse af at opfylde den i § 25 omhandlede indberetningsningspligt kan bevirke, at der ikke betales bidrag for lønmodtagere, som er omfattet af tillægspensionen, foreslås det i stk. 1, b), at pålægge bødestraf for ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.