14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til ATP-loven § 31

Uddrag fra forarbejderne til atp-loven § 31:

Til § 26.
Fristen i stk. 1 er den samme, som med hjemmel i § 57 i lov nr. 239 af 10. juni 1960 om den offentlige sygeforsikring er fastsat med hensyn til arbejdsgivernes indbetaling af bidrag til sygelønsordningen.De nærmere regler for opkrævningsperioden vil blive fastsat af arbejdsministeren, jfr. § 12, stk. 2. Forslaget i stk. 2 og 3 om et strafgebyr på 1...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.