14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 26

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 26:

Til § 21.
I stk. 1 fastslås, at bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forvalte tillægspensionsordningens fondsmidler til størst mulig gavn for ordningen. Det er fundet hensigtsmæssigt med henblik herpå udtrykkeligt i loven at medtage en bestemmelse om, at bestyrelsen ved placeringen af midler skal tilstræbe en betryggende sikkerhed, en opretho...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.