14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 21

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Repræsentantskabet består af 15 arbejdsgiverrepræsentanter og 15 lønmodtagerrepræsentanter samt en formand.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiverrepræsentanterne udpeges således, jf. § 25:

  • 1) 10 efter indstilling af Dansk Arbejdsgiverforening.

  • 2) 1 efter indstilling af finansministeren.

  • 3) 1 efter indstilling af Danske Regioner.

  • 4) 2 efter indstilling af Kommunernes Landsforening.

  • 5) 1 efter indstilling af Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

•••

Stk. 3 Lønmodtagerrepræsentanterne udpeges således, jf. § 25:

  • 1) 10 efter indstilling af Landsorganisationen i Danmark.

  • 2) 3 efter indstilling af FTF.

  • 3) 1 efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

  • 4) 1 efter indstilling af Akademikernes Centralorganisation.

•••

Stk. 4 Repræsentantskabet udnævner selv sin formand, som ikke må have tilknytning til nogen arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation.

•••

Stk. 5 Repræsentantskabets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen, jf. dog § 42. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Genudpegning kan finde sted.

•••
profile photo
Profilside