14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til ATP-loven § 18

Uddrag fra kommentarerne til atp-loven § 18:

Til § 13.
Forslagets § 13 indeholder bestemmelser om en forsikringsplan for Arbejdsmarkedets Tillægspension; det påhviler ledelsen at udarbejde planen, som skal indeholde oplysninger om ordningens forsikringstekniske beregningsgrundlag. Forsikringsplanen og senere eventuelle ændringer deri skal godkendes aktuarmæssigt af forsikringsrådet.De nærmere regler om...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.