14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 18

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal anmelde et pensionsgrundlag til Finanstilsynet senest samtidig med, at grundlaget tages i anvendelse. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i grundlaget. Pensionsgrundlaget skal indeholde angivelse af

  • 1) grundlaget for beregning af pension, herunder renteforudsætninger, optjeningsrenter, tariffer, opdelingen i garanti- og bonusbidrag m.v., jf. kapitel 3,

  • 2) grundlaget for beregning af ydelser ved dødsfald, jf. kapitel 4 og 4 a, og

  • 3) regler for fordeling af det realiserede resultat til medlemmerne og andre berettigede.

•••

Stk. 2 Det anmeldte pensionsgrundlag skal baseres på betryggende forudsætninger, og det skal være rimeligt over for medlemmerne og andre berettigede.

•••

Stk. 3 Der skal tilstræbes en langsigtet bonuspolitik, der sikrer pensionernes realværdi.

•••

Stk. 4 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de i stk. 1-3 nævnte forhold, herunder om og i hvilket omfang anmeldelserne skal være offentligt tilgængelige.

•••
profile photo
Profilside