14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 14e

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 14e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14e Børneydelse
Til børn efter medlemmer af tillægspensionsordningen udbetales der ved dødsfald et engangsbeløb. Beløbet udgør for hvert barn under 21 år 40.000 kr.

•••

Stk. 2 For børn under 18 år udbetales beløbet til værgen for det eller de berettigede børn.

•••

Stk. 3 Ydelse efter stk. 1 kan udbetales til børn efter medlemmer, der har været medlemmer af tillægspensionsordningen i sammenlagt mindst 2 år, og som derudover har betalt bidrag svarende til 2 årsbidrag i henhold til § 15.

•••

Stk. 4 Beløbet efter stk. 1 kan reguleres af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••
profile photo
Profilside