14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 14

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. October 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Hvor retten til udbetaling af ægtefællepension og bonuspension er opnået før den 1. juli 1992, ydes pensionen efter de hidtil gældende regler. Retten bortfalder ved indgåelse af nyt ægteskab, men genindtræder efter anmodning, hvis ægteskabet ophører.

•••

Stk. 2 Opfylder den efterlevende ægtefælle samtidig betingelserne for at modtage tillægspension i form af egenpension i henhold til kapitel 3, har pågældende kun ret til den største af pensionerne.

•••

Stk. 3 Ægtefællepensionen udbetales i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i § 9, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside