Arveloven § 10

Denne konsoliderede version af arveloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Arvelov

Lov nr. 515 af 06. juni 2007, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. juni 2021

Ægtefællens tvangsarv
§ 10

En fjerdedel af ægtefællens arvelod er tvangsarv.