14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 99

Arvelov paragraf 99

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§99 Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse, når arveladeren er død efter lovens ikrafttræden, medmindre andet følger af §§ 100-102. Er arveladeren død før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse, medmindre andet følger af § 103.

•••
profile photo
Profilside