14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 96

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 96:

Til § 96
Bestemmelsen er ny i forhold til gældende ret og omhandler adgangen til domstolsprøvelse af afgørelser om afståelse af arv efter lovforslagets § 95, stk. 2 og 3. I stk. 1 fastslås det, at afgørelser efter § 95, stk. 2 og 3, inden 3 måneder fra afgørelsen kan...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.