14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 96

Arvelov paragraf 96

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§96 Afgørelser efter § 95, stk. 2 og 3, kan inden 3 måneder fra afgørelsen indbringes for den skifteret, hvor dødsboet behandles, jf. lov om skifte af dødsboer § 2.

•••

Stk. 2 Skifteretten træffer afgørelse ved dom.

•••

Stk. 3 Retsplejelovens § 226 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside