14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 95

Arvelov paragraf 95

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§95 Er der ingen arvinger efter loven eller testamente, tilfalder afdødes formue staten.

•••

Stk. 2 Hvis arven tilfalder staten, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, efter anmodning bestemme, at arven skal fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i et anfægteligt testamente, hvis testamentet må antages at være udtryk for afdødes sidste vilje.

•••

Stk. 3 Hvis arven tilfalder staten og forholdene særligt taler for det, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, endvidere efter anmodning afstå arven helt eller delvis til

  • 1) afdødes samlever,

  • 2) personer, der er opvokset hos afdøde som dennes sted- eller plejebørn,

  • 3) personer, som er opvokset sammen med afdøde som dennes pleje- eller stedsøskende,

  • 4) afdødes slægtninge i tilfælde, hvor formuen helt eller delvis stammer fra en fælles slægtning, eller

  • 5) andre personer eller institutioner, som stod den afdøde nær.

•••

Stk. 4 Udbetaling Danmark administrerer arv, der tilfalder staten. Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten

•••

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter regler om forvaltningen af boer, hvor staten er arving.

•••
profile photo
Profilside