14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 83

Arvelov paragraf 83

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§83 Længstlevendes dispositionsadgang i levende live
Har ægtefæller ved fælles testamente truffet bestemmelse om arvens fordeling efter den længstlevendes død, som den længstlevende ikke kan tilbagekalde, kan den længstlevende ikke tilsidesætte denne bestemmelse ved

  • 1) at give gaver eller arveforskud, hvis værdi står i misforhold til formuen, eller

  • 2) at indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller en lignende ordning, der er oprettet for et beløb, der står i misforhold til formuen.

•••

Stk. 2 Har den længstlevende foretaget en disposition i strid med stk. 1, nr. 1, kan en arving efter den førstafdøde kræve dispositionen omstødt, hvis modtageren vidste eller burde vide dette.

•••

Stk. 3 Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, når en livsforsikring eller en lignende ordning omfattet af stk. 1, nr. 2, kommer til udbetaling til en begunstiget.

•••

Stk. 4 Efter den længstlevende ægtefælles død finder stk. 2 og 3 ikke anvendelse, i det omfang den pågældende arving kan opnå dækning for sin arveret, ved at der ydes den pågældende vederlag af det beholdne bo, jf. § 85.

•••

Stk. 5 Stk. 2-4 finder ikke anvendelse, hvis dette er udelukket ved testamentet.

•••
profile photo
Profilside