14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 81

Arvelov paragraf 81

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§81 Længstlevendes testationsret
Har ægtefæller ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over

  • 1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og

  • 2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret.

•••
profile photo
Profilside