14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 68

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 68:

Til § 68
Bestemmelsen omhandler uigenkaldelighedserklæringer og viderefører den gældende arvelovs § 67 med enkelte sproglige moderniseringer. Af stk. 1 fremgår det, at en arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde testamente. En erklæring om uigenkalde...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.