14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 68

Arvelov paragraf 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 Uigenkaldelighed
En arvelader kan forpligte sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente.

•••

Stk. 2 Erklæringen skal afgives i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente. Er arveladeren umyndig, kræves værgens og Familieretshusets samtykke.

•••

Stk. 3 Familieretshusets afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., kan påklages til Civilstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside