14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 67

Arvelov paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Tilbagekaldelse af testamente
Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er omhandlet i § 49, skal et testamente, som den ene ægtefælle har oprettet til fordel for den anden ægtefælle, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

•••

Stk. 3 Hvis et ægteskabslignende samliv ophører på grund af uoverensstemmelser, skal et testamente, herunder et testamente efter § 87, som en samlever har oprettet til fordel for en anden samlever, anses for tilbagekaldt, medmindre særlige omstændigheder taler imod det.

•••
profile photo
Profilside