14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 63

Arvelov paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Notartestamente
Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.

•••

Stk. 2 Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring

  • 1) om testators identitet,

  • 2) om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,

  • 3) om, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og

  • 4) om andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

•••

Stk. 3 Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter. Notarialbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside