14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 62

Arvelov paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1347 af 15. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Testationsalder
Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan ved testamente råde over sine ejendele, jf. dog §§ 5, 10 og 11.

•••

Stk. 2 Den, der er fyldt 15 år, kan, jf. dog §§ 5, 10 og 11, ved testamente råde over ejendele, som den pågældende selv kan råde over efter værgemålslovens § 42.

•••
profile photo
Profilside