14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 52

Arvelov paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Fordeling af tvangsarv efter en tvangsarving, der er ude af stand til at handle fornuftmæssigt
Justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, kan tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis

  • 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, jf. § 74,

  • 2) denne tilstand må forventes ikke at være forbigående,

  • 3) tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger,

  • 4) tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, og

  • 5) den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen.

•••

Stk. 2 Testamentariske bestemmelser efter stk. 1 får kun virkning, hvis betingelserne i nr. 3 og 4 fortsat er opfyldt ved tvangsarvingens død.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan fastsætte regler om meddelelse af tilladelse efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside