14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 49

Arvelov paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Ægtefællers indbyrdes arveret bortfalder ved separation og skilsmisse.

•••

Stk. 2 Dør en af parterne i et omstødeligt ægteskab, arver den anden part ikke, hvis § 27, stk. 1 eller 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning efter den pågældendes anmodning anvendes, eller hvis sag til ægteskabets omstødelse af det offentlige var anlagt eller ifølge den lov, der var gældende ved ægteskabets indgåelse, skulle have været anlagt.

•••
profile photo
Profilside