14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 44

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 44:

Til § 44
Bestemmelsen omhandler arveforskud til livsarvinger, som en ægtefælle har ydet af fællesejemidler eller midler, der bliver fælleseje ved ægtefællens død. Bestemmelsen viderefører den gældende arvelovs § 32 med enkelte ændringer I stk. 1 fastslås det, at arveforskud, som en fælle...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.