14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 44

Arvelov paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Arveforskud, som en fælles livsarving har modtaget, skal, medmindre andet er aftalt, så vidt muligt fradrages i arven efter den førstafdøde ægtefælle, når

  • 1) arveforskuddet er ydet af delingsformue, skilsmissesæreje eller andet særeje, der bliver delingsformue ved ægtefællens død, og

  • 2) der skiftes i den længstlevende ægtefælles levende live.

•••

Stk. 2 Et testamente oprettet af den førstafdøde ægtefælle skal vige, i det omfang det er nødvendigt for, at fradrag kan ske i medfør af stk. 1.

•••

Stk. 3 Den del af arveforskuddet, som ikke er fradraget i arven efter den førstafdøde ægtefælle, skal fradrages i arven efter den længstlevende ægtefælle.

•••

Stk. 4 Ved skifte af et uskiftet bo efter den længstlevende ægtefælles død, fradrages forskud til fællesbørn forholdsmæssigt i arven efter hver af forældrene.

•••

Stk. 5 Stk. 1-4 gælder også for forskud, som ydes af en ægtefælle i uskiftet bo.

•••
profile photo
Profilside