14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 42

Arvelov paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Afkald på forventet og falden arv
En arving kan mod eller uden vederlag give afkald på såvel forventet som falden arv.

•••

Stk. 2 Afkald på forventet arv skal gives over for arveladeren. Hvis arveladerens ægtefælle er i uskiftet bo, kan afkald dog gives over for denne.

•••

Stk. 3 Et afkald på arv har også virkning for arvingens livsarvinger, medmindre disses arveret er forbeholdt.

•••
profile photo
Profilside