14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 38

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 38:

Til § 38
Det foreslås, at skifterettens afgørelse efter lovforslagets §§ 35-37 skal træffes ved kendelse. Afgørelsen kan indbringes for højere ret ved kære efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 6.2. og 6.3. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.