14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 29

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 29:

Til § 29
Bestemmelsen omhandler skifte som følge af den længstlevende ægtefælles misbrug af rådigheden over det uskiftede bo. Stk. 1 og 4 viderefører den gældende arvelovs § 20, stk. 1, med en enkelt ændring. Efter den nugældende retstilstand får et skifte i anledning af misbrug ku...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.